dimecres, 24 d’abril de 2013

L'experimentació i l'exploració a totes les etapes


Descripció de la bona pràctica. Grup d’infants, espai, jornada...
A l’escoleta Huialfàs de Sa Pobla es dóna molta d’importància a l’experimentació, l’exploració, la descoberta, la investigació... Per aquest motiu, sovint es treballa amb la panera dels tresors, el joc heurístic i les safates d’experimentació; els dies que es treballen es converteixen en l’activitat principal del dia. D’aquesta manera, es pot comprovar la importància que adquireixen l’experimentació i l’exploració dins la jornada de l’escoleta. Les activitats comencen aproximadament a les 9:45 i tenen una durada d’uns trenta minuts aproximadament, durada que varia en funció de l’interès dels infants. En canvi si parlem dels nadons es dedica tot un dia amb la panera dels tresors.


Els nadons (de quatre a cinc infants per aula) treballen amb la panera dels tresors a la seva aula, al menys una vegada a la setmana. L’activitat consisteix en l’exploració d’objectes un per un; els objectes que hi trobem són objectes de la vida quotidiana, és a dir, objectes de fusta, de tela, de metall, que pesin poc o molt, que facin una olor especial... Hi ha una gran varietat de materials per provocar noves experiències. L’activitat es realitza en un trispol confortable i amb l’adult present per tal de donar seguretat als infants. Amb la panera dels tresors, es cerca que els nadons tinguin accés a objectes per tal de fomentar la seva exploració a través del progressiu domini de la coordinació ull-mà-boca.

Els infants d’1-2 anys (de dotze a tretze infants per aula), treballen tant amb el joc heurístic com amb les safates d’experimentació, mínim un cop a la setmana. El joc heurístic es duu a terme a l’aula dels infants i consisteix en l’exploració d’objectes en combinació i classificació. D’aquesta manera, l’escenari es munta a la mateixa aula mentre els infants realitzen una altra activitat o tasca, d’aquesta manera es sorprenen quan ho veuen. 


En relació al rol de l’adult, comentar que aquest sempre està present, atent i disponible per a qualsevol dificultat o conflicte que pugui sorgir. Els infants col·laboren en la recollida del material que s’ha emprat per fer l’activitat; l’adult simplement orienta verbalment als infants, per exemple: “Al costat de la cadira vermella hi ha dos pots de metall, els pots dur?”.

Tant els infants d’1-2 com els de 2-3 anys (de catorze a quinze infants per aula) treballen amb les safates d’experimentació una vegada a la setmana. Es tracta de l’experimentació a partir de materials no estructurats i de la natura; és a dir, els infants experimenten lliurement amb els materials que l’adult ha seleccionat.

Hi ha dies que el material ofert és continu (farina, sal...), en canvi, hi ha dies que s’experimenta amb material discontinu (ciurons, xampinyons...) i alguns dies es treballa combinant materials continus i discontinus. 

A més d’aquests materials, sempre s’ofereixen als infants objectes mediadors, és a dir, pots, embuts, coladors, estris de cuina... L’activitat sempre es divideix en quatre fases: preparació, entrada i presentació, joc i recollida.
Les safates d’experimentació es treballen a l’aula groga de l’escoleta que és una aula específica emprada només per a experimentar. Es tracta d’una aula molt àmplia amb dues taules; cada taula té quatre forats on es col·loquen les safates de plàstic amb els materials. A l’aula hi ha una prestatgeria on es guarden els materials i els objectes mediadors que s’empren per a les safates. És una aula que es caracteritza per tenir molt de llum natural, ja que dues de les parets són vidrieres.
Objectius de l’exploració i l’experimentació:
 • Gaudir de la part lúdica i expressiva de l’exploració i l’experimentació.
 • Fomentar la motivació i la implicació.
 • Explorar objectes en combinació i classificació.
 • Desenvolupar actituds i accions relacionades amb la recerca: comprovacions, hipòtesis sobre els resultats de les accions...
 • Possibilitar el desenvolupament de l’autonomia i augmentar l’autoestima dels infants.
 • Proporcionar als nadons accés a objectes per tal de fomentar la seva exploració a través del progressiu domini de la coordinació ull-mà-boca.
 • Experimentar a partir de materials no estructurats i de la natura.
 • Activitat oberta on tots els infants han de tenir cabuda.
 • Oferir seguretat i benestar als infants.
 • Possibilitar situacions de relació a través del material i de la seva disposició en l’espai.

Fonaments teòrics que justifiquen aquesta pràctica:
Descobrir és conèixer alguna cosa que no es coneix. Conèixer és més que mirar i observar, és a dir, implica un procés. Per conèixer necessitem tenir una experiència pròpia. Per aquest motiu, el currículum de 2008 recull que l’educació infantil ha de contribuir a desenvolupar en els infants les capacitats que els permetin observar, explorar i reflexionar sobre el seu entorn familiar, natural i social, mantenint una actitud de curiositat respecte d’això i un esperit crític, tenint en compte el nivell maduratiu dels infants.
En petit grup, en parella o tot sol, l’infant descobreix el món que l’envolta i ens demostra que quan alguna cosa és del seu interès pot passar-s’hi hores jugant. Per aquest motiu, resulta indispensable partir de les necessitats dels infants, dels seus interessos. Així com també cal que el docent tingui en compte l’espai i el temps (una presentació cuidada estèticament, una distribució del material atractiva, unes condicions ambientals adequades, etc.) i els agrupaments dels infants. Tot plegat contribuirà a una millora dels aprenentatges.
Veiem com es treballa l’autonomia, la presa de decisions, com es respecta la llibertat d’elecció i el ritme de cada infant... Per tant, es pot dir que aquesta pràctica es fonamenta en la teoria constructivista. Segons el pensament constructivista perquè l’aprenentatge sigui significatiu cal que en primer lloc parteixi dels interessos de l’infant, i en segon lloc l’aprenentatge ha de sorgir del procés d’experimentació propi de l’infant. Els aprenentatges es construeixen a partir de l’activitat, de l’acció que hom realitza i en la qual intervenen la manera de ser, de pensar i d’interpretar l’entorn. No hi ha dos infants iguals, per tant, tampoc hi ha dos aprenentatges iguals.
Les educadores de l’escoleta Huialfàs fan possible aquestes ocasions de joc de descoberta, d’exploració i d’experimentació perquè veuen a l’infant com un petit investigador ple de curiositat que es tradueix en ganes d’explorar el seu entorn més proper, en ganes de manipular objectes que ja coneix i que li són familiars però que mai ha pogut experimentar.

Interrogants, dubtes i pràctiques inexistents:
Fins ara s’ha descrit objectivament la pràctica de centre “L’experimentació i l’exploració a totes les etapes”, els objectius que es treballen i perquè es treballa. Ara toca fer-se preguntes que convidin a la reflexió i en conseqüència, a la millora de la pràctica descrita. Per aquest motiu, després d’haver observat de primera mà diverses sessions de safates d’experimentació i de joc heurístic, s’han comparat les nostres observacions amb la teoria donada a les assignatures d’Estratègies d’Intervenció (I i II). De la comparació han sorgit aquests interrogants:      
 • Si es dóna tanta importància a l’experimentació, per què només es treballa una vegada a la setmana?
 • Per què les educadores no prenen notes de camp que complementin les fotografies i permetin avaluar la sessió?
 • Com avaluen les sessions les educadores?
 • Per què situar les safates d’experimentació en una aula específica?
 • Per què l’aula de les safates presenta un ambient fred i pobre?
 • Per què la presentació del material no varia d’una sessió a l’altre?Al realitzar aquest llistat de dubtes, ens hem adonat que aquesta pràctica milloraria si les educadores tinguessin present que cal condicionar l’espai per oferir major seguretat i benestar als infants, i que la presentació del material no ha d’estar feta al atzar sinó que ha de seguir uns objectius educatius i uns criteris estètics. Les educadores han de ser conscients que l’espai condiciona les accions, i per tant, necessiten crear un espai que convidi a quedar-s’hi, que faci sentir còmode a l’infant i que li ofereixi un ampli ventall d’ocasions de joc. Un altre punt a millorar és l’avaluació de les sessions. Pel que hem observat, durant les sessions les educadores realitzen fotografies durant els primers quinze minuts i després observen. Pensem que el registre fotogràfic no és suficient i menys encara si només es fa durant una part de la sessió. El més adient seria fer fotografies al llarg de la sessió i anotar breus notes de camp que ajudin a la reflexió posterior. D’aquesta manera a més de millorar l’avaluació dels infants, les educadores podrien avaluar la sessió i la seva intervenció docent per tal de millorar de cara a les següents sessions.


Satisfacció i valor del centre:
Malgrat els interrogants i els aspectes que podrien i/o haurien de ser millorats, aquesta pràctica atorga satisfacció i valor al centre. Tant és així que s’ha convertit en l’eix del PEC i en l’emblema de l’escoleta.
L’equip de professionals de l’escoleta sembla molt content en aquest aspecte i no té cap tipus de problema en mostrar com es treballa l’experimentació i l’exploració a l’escoleta. Això ens demostra que les educadores estan convençudes que la feina que fan és adequada i per això no l’amaguen sinó que la treuen a la llum perquè tota la comunitat la pugui veure.

Justificació de les etiquetes emprades:
En primer lloc, comentar que he escollit l’etiqueta 3.1 perquè una vegada que he descrit i he reflexionat sobre la bona pràctica m’he formulat interrogants, dubtes i preguntes en relació a la manera d’entendre i de dur a terme l’experimentació i l’exploració a l’escoleta. En segon lloc, he triat l'etiqueta 3.3 perquè he reflexionat sobre el que recull el PEC i les pràctiques que es duen a terme a l'escoleta. En tercer lloc, he escollit l’etiqueta 4.1 ja que per tal de descriure la bona pràctica he hagut d’identificar els fonaments o marcs teòrics que la justifiquen. En darrer lloc, he escollit l’etiqueta 4.2 perquè per fer aquesta entrada al blog he hagut d’identificar una bona pràctica i per això he comparat les diverses pràctiques que es fan al centre.

 

9 comentaris:

 1. Hola Iris !

  M'agrada el que expliques, perquè per a mi també és interessant que els infants explorin i experimentin, cada joc de descoberta a cada edat corresponent.

  A la nostra escola també realitzem tots aquests jocs de descoberta encara que de 0-2 anys pens que experimenten molt més que a 2-3 anys. Jo concretament estic a l'aula de 2-3 anys i només i anem un cop a la setmana a experimentar amb les safates, una horeta aproximadament.

  M'ha agradat aquesta lectura, perquè me n'adon que encara que siguin els mateixos jocs de descoberta, hi ha infinitats de materials, idees, maneres de presentar, objectius etc

  D'aquesta manera he pogut agafar idees noves per proposar a la meva escola.

  Enhorabona per la teva feina.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Silvia!
   Primer de tot vull donar-te les gràcies pel comentari.
   Penso que tenim una gran sort de poder fer les pràctiques a unes escoletes on es treballa i es dóna importància a l'exploració, la descoberta, l'experimentació... Per això hem d’aprofitar aquesta experiència al màxim i fer propostes per millorar i enriquir més aquest aspecte.
   Salutacions!   Elimina
 2. Hola Iris,

  com a companya teva de pràctiques m'ha agradat molt llegir la teva entrada ja que també sóc de l'opinió que una de les pràctiques de l'escoleta que més m'agrada són les safates d'experimentació que es realitzen, crec que li donen la importància que mereix doncs és una activitat en la qual els infants exploren experimentant i manipulant amb diversos materials (inespecífics i de la natura). Dona la oportunitat als infants d'estructurar la ment mitjançant la informació que reben d'aquesta experimentació ja que per portar a terme l'activitat els infants exploren i manipulen el material de les safates lliurement. També a través d'aquest joc els infants s'inicien en la lògica-matemàtica fent diferents combinacions, observacions, classificacions, comparacions, seriacions... I al mateix temps, desenvolupen el seu llenguatge i s'habituen a treballar amb tranquil·litat, mantenir una actitud de respecte amb els companys i el material.
  A més a més, posa a l'abast dels infants un seguit de competències: fer hipòtesis, comprovar els resultats de les pròpies accions, verbalitzar les descobertes (amb signes d'exclamació, normalment), gaudir de la part lúdica de l'experimentació.

  Però, tot i que és una bona pràctica estic totalment d'acord amb tu que es podria millorar. El que més m'ha agradat dels teus dubtes és saber com avaluen les sessions, de fet és una pregunta que hem faig sessió rere sessió, doncs pel que he pogut observar aquests dies la meva tutora també només fa registre fotogràfic i jo també trobo a faltar el registre narratiu o al manco les notes de camp. Inclús a vegades m'he adonat quan coment la sessió amb la meva tutora que sóc jo la que he registrat els fets i experiències extraordinàries que han sorgit i que en canvi, aquestes han passat desapercebudes per la meva tutora.

  Esper entre totes les practicants poder aconseguir que aquesta pràctica educativa millori el que necessita per ser perfecta.

  Fins aviat!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Sandra!
   Encara que aquest tema de com es treballa l’exploració i l’experimentació a l’escoleta on realitzem les pràctiques l’hem estat parlant en moltes ocasions i sovint reflexionem sobre ell, m’ha agradat molt llegir el teu comentari; et dono les gràcies!

   Penso que si les practicants posem de la nostra part i transmetem a les educadores les nostres propostes, l’exploració i l’experimentació millorarà notablement.
   Som-hi!

   Elimina
 3. Bon vespre Iris! M'agrada la bona pràctica sobre l'experimentació que has compartit.
  Crear un espai o escenari en el que l'infant podrà explorar de manera totalment lliure, per tal d'anar filant les primeres lleis de la naturalesa, relacionades amb les accions presimbòliques d'omplir, buidar, trasvessar, etc. no passa en totes les escoles.

  A la nostra escola si que tenen un espai de temps delimitat en l'horari setmanal per tal de dur a terme aqueste activitat, "les safates d'experimentació". I realment, quan vius una sessió d'aquestes característiques et planteges... i perquè no es fa més sovint? Els infants van fent els propis descobriments i van elaborant el seu pensament a partir de les relacions que estableixen amb el material que manipulen en primera persona, seguint els seus interessos.

  Un dels dubtes que et planteges fa referència al fet que les mestres no prenen notes d'allò que va passant durant la proposta d'activitat, ni ho acompanyen amb fotografies. A la nostra escola si que fan fotografies per deixar constància d'allò que els infants fan a l'escoleta, però és vera que no fan cap tipus d'avaluació (ni de la sessió, ni dels infants, ni del seu rol, ni de l'activitat en si). Cal dir, però, que només fa 2 setmanes que s'ha posat en marxa aquesta activitat aquest curs; però pens que hagués estat interessant fer algun tipus de registre sobre el desenvolupament de les primeres sessions del curs, per tal de poder anar veient l'evolució al llarg de les setmanes.

  La veritat és que em crida prou l'atenció que dels dubtes que tu et planteges, jo també me'ls he plantejat a l'escoleta. Si se li dóna tanta importància, perquè no es fa més sovint?

  Pel que fa al dubte sobre perquè situar les safates d’experimentació en una aula específica? Jo diria que per qüestions d'espai, de comoditat per als infants, de neteja, etc. Ja que, com a mínim a la nostra escola, el "talleret" (espai destinat a l'experimentació) després d'una sessió de safates acaba ple de material escampat arreu, "brut" i intransitable. I tenint en compte que just després de l'activitat és l'hora de dinar i de descansar a l'aula, crec que almenys a la nostra escola, seria bastant incòmode realitzar-ho a la pròpia aula.

  En quant a l'ambient de l'aula de les safates, pens que caldria fer algun canvi per tal de transformar-la en un espai càlid i acollidor on l'infant se senti confortable i no s'hi senti extrany. Una proposta que nosaltres vam fer durant els pràctiques d'Estratègies I a segon, va ser d'ambientar l'espai amb fotografies del material de la proposta, i la veritat és que va quedar molt bé. Potser ho podeu proposar.

  I finalment, m'agradaria comentar que em sembla bastant estrany que la presentació del material no variï d’una sessió a l’altra; significa això que no existeix varietat de material al llarg de les sessions per tal d'estimular diferents tipus de sensacions?

  Gràcies per compartir-ho!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Marina!
   En primer lloc m’agradaria donar-te les gràcies pel comentari i per les propostes que m’has fet.
   M’ha semblat molt interessant la proposta que m’has fet en relació a l’ambient de l’aula de les safates. Penso que si a l’espai hi hagués fotografies i/o plafons, l’aula de les safates convidaria a entrar als infants i es convertiria en un espai molt més acollidor. Crec que és una bona proposta així que ho proposaré a l'equip d'educadores.
   En relació a la presentació del material, em referia a que el material sempre es presenta de la mateixa manera i mai es varia la forma de presentar-ho. Amb això no vull dir que no existeixi varietat de material, tot el contrari, cada dues sessions es canvia el material i se’n proposa un de nou.
   Gràcies!

   Elimina
 4. Hola Iris!

  La teva bona pràctica potser no és la més innovadora, però és casi la que trob que hauria de ser el fonament del període educatiu 0-3. Per algun motiu pareix que moltes escoletes l'han deixada de banda, potser per falta de voluntat o potser per, justament, per tractar de ser massa transgressors. Crec que tots hauríem de recordar que, com han sostengut la major part de psicòlegs, pedagogs i altres especialistes i corrents educatives (Piaget, Vigotsky, Dewey, Escola Nova,...), l'experiència és el fonament d'un aprenentatge significatiu.

  L'experimentació permet als infants descobrir el món que els envolta de manera progressiva i plaent, amb objectes reals, no reproduccions que sovint presenten a les escoletes amb aspectes estereotipats. Això permet als infants conèixer els objectes sense distorsió, experimentar les primeres lleis físiques i matemàtiques i observar el seu comportament per tal d'anar establint les primeres estructures mentals.

  A l'escoleta on jo realitzo les pràctiques, els nadons tenen una panera dels tresors i el infants d'1-2 també fan joc heurístic. Tot i així, aquesta proposta d'experimentació només es duu a terme un pic per setmana i trob que els materials oferits són un poc pobres. En el cas dels infants de 2-3 anys això directament no és contempla, i des d'un principi he trobat que falta temps i material no estructurat que convidi a l'experimentació.

  Veig que, tot i així, planteges algunes mancances, però hi ha un bon punt de partida. Potser trobis la manera de fer alguna suggerència sense resultar tafanera! És una llàstima que tenint el material i l'espai específic no en puguin treure més profit!

  Gràcies per la teva aportació fins aviat!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Laura!
   Estic totalment d’acord amb tu quan comentes que l’experiència dels infants és el fonament d’un aprenentatge significatiu. Penso que la panera dels tresors, el joc heurístic i les safates d’experimentació, són propostes que condueixen a aprenentatges significatius ja que els infants tenen la oportunitat de viure experiències molt enriquidores.
   En relació a la teva escoleta, penso que és una llàstima que els infants de 2-3 anys tinguin manca de temps i de material no estructurat per a experimentar.

   Moltes gràcies pel comentari!

   Elimina
 5. Hola Iris, coincidiendo con los demás comentarios me parece muy importante dejar que los niños experimenten, descubran por ellos mismos.
  Es una buena base de cara a la autonomía y porsupuesto a los aprendizajes significativos y funcionales.
  Muchas gracias por compartir!!

  ResponElimina